آذر بایجان شرقی

Marzieh Amiri

مرضیه امیری

Ataullah Mohammadi Mansour

عطا الله محمدی منصور

آذربایجان غربی

Samira Mousavi

سميرا موسوي

This is the heading

نام مربی به فارسی

اردبیل

Farzaneh Golmohammadi

فرزانه گلمحمدی

Asghr
sarbaz

اصغر سرباز

اصفهان

Marzieh
Jafari

مرضیه جعفری

This is the heading

نام مربی به فارسی

البرز

Mahsa
Jokar

مهسا جوکار

Asghar Taherabadi

اصغر طاهر آبادی

ایلام

This is the heading

نام مربی به فارسی

Mohammed hosin askandare

محمد حسين اسكندري

بوشهر

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

تهران

This is the heading

نام مربی به فارسی

Reza safi

رضا صافی

چهارمحال و بختیاری

This is the heading

نام مربی به فارسی

Mustafa
Rahimi

مصطفی رحیمی

خراسان جنوبی

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

خراسان رضوی

Ali Gholami

علی غلامی

Mahnaz Yaghma

مهناز یغما

خراسان شمالی

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

خوزستان

Azam
Saeedi

اعظم سعیدی

Muzaffar
Moradi

مظفر مرادی

زنجان

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

سمنان

This is the heading

نام مربی به فارسی

mohsen KHADEMIAN JADIDI

محسن خادمیان جدیدی

سیستان و بلوچستان

This is the heading

نام مربی به فارسی

mhamad
nikro

محمد نیکرو

فارس

Zeinab Karimi Dana

زینب کریمی دانا

Soroush
Soroush Nia

سروش سروش نیا

قزوین

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

قم

Tahereh Jahandideh

طاهره جهاندیده

pyman
nzare

پیمان نظری

کردستان

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

کرمان

Zakia Sahib Al-Zamani

زکيه صاحب الزمانی

This is the heading

نام مربی به فارسی

کرمانشاه

Frank Nazari

فرانک نظری

Mohsen Ghasemi

محسن قاسمی

کهگیلویه و بویراحمد

This is the heading

نام مربی به فارسی

davod chragh cheshm

داود چراغ چشم

گلستان

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

گیلان

Ahia yagobi

احیاء یعقوبی

This is the heading

نام مربی به فارسی

لرستان

Zainab Ala Murad

زینب علا مراد

nader
korde

نادر کردی

مازندران

Fereshteh Mohsenpour

فرشته محسن پور

Mohammad Rezvani

محمد رضوانی

مرکزی

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

هرمزگان

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی

همدان

Translation results

Faezeh
Turkman

فائزه ترکمان

NADER GHARAEI

نادر قرائی

یزد

This is the heading

نام مربی به فارسی

This is the heading

نام مربی به فارسی